STICHTING GOUDA KERAMIEKSTAD

Kvk nummer: 41174020
Bank: NL88RABO0366890786
Bestuur st. Gouda Keramiekstad,
mailadres;  bestuur@goudsekeramiekdagen.nl

 

VAN POTTENBAKKER NAAR KERAMIST

Pottenbakkers noemen we keramisten, de gebruiksvoorwerpen worden meer kunstobjecten in heel veel variëteiten. De Goudse Keramiekdagen zijn geboren. Waarom die naamswijziging? De vroegere gebruikspottenbakkerij werd steeds meer kunst en de naam keramiek past daar beter bij. Ook groeide het evenement van een bescheiden festival op de markt rond het stadhuis in Gouda naar een stadsevenement met vele activiteiten. Te denken valt aan een keramiekwandeling langs verschillende galeries, de dag voor plateelkeuring in de Museumtuin en een tentoonstelling Gouds Plateel in het Museum Gouda, de tentoonstelling in het oude stadhuis van de thema werkstukken van de keramisten, keuring van de thema keramiek door een vakjury en het toekennen van prijzen, het publiek kiest een publieksprijswinnaar, wedstrijd draaien van de hoogste vaas en de breedste schaal op het podium op de markt, draaiers op de toevoerwegen naar de markt, diverse mini tentoonstellingen bij winkeliers in het centrum van de stad, specifieke rondwandelingen door het Goudse gidsengilde.

De stichting onderhoudt nauwe banden met keramiekinstellingen in Gouda. Zo wordt intensief samengewerkt met onder meer de NKO- Nederlandse Keramiek Opleiding – in Gouda, het Museum Gouda, het Goudse Gidsengilde en het Historisch Platform Gouda. Waar mogelijk dragen Goudse ondernemers hun steentje bij. Als sterevenement met jaarlijks meer dan 30.000 bezoekers wordt het festival structureel gesteund door de gemeente Gouda.