Voorwaarden

Deelnemersvoorwaarden Goudse Keramiekdagen

 • De Goudse Keramiekdagen worden elk jaar gehouden op (donderdag) Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna. De keramisten die aan de Goudse Keramiekdagen deelnemen, zijn door de organisatie uitgenodigd om zich in te schrijven, of hebben zich op eigen initiatief aangemeld.
 • De kandidaat-deelnemer schrijft in via een digitaal aanmeldformulier. Hij/zij voegt foto’s bij, waarvan één foto van een kraam bij een vorige keramiekmarkt of een proefopstelling thuis of op school, één pasfoto van de keramist zelf en de websitegegevens  met werk van de keramist. Zij /hij verzorgt een beknopte beschrijving van het werk op de aanmeldpagina in het daarvoor bestemde vak. Deze gegevens worden bekeken en beoordeeld door de selectiecommissie. De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Elk jaar start de aanmelding rond eind oktober en zal de uiterste inschrijfdatum bekend gemaakt worden.
 • De aangemelde keramisten krijgen bericht of zij door de selectiecommissie zijn toegelaten of afgewezen. Tegen de beslissing van de selectiecommissie is geen beroep mogelijk.
 • De inschrijving is pas definitief als de keramist door de selectiecommissie is toegelaten,  de factuur voor deelname is betaald.
 • De kosten voor deelname zijn: €115,- voor de marktkraam en €12,50 voor de Gildemaaltijd.
 • Betaling van de factuur is tevens bevestiging van de deelnemer/keramist van deelname. Bij niet verschijnen, dan wel bij annulering na 1 maart, is geen restitutie van het factuurbedrag mogelijk.
 • De deelnemer stemt in met het plaatsen van haar/zijn naam en website op de deelnemerslijst , die op de website van de Goudse keramiekdagen wordt getoond.
 • De deelnemer krijgt een marktkraam ter beschikking van circa 1.20 x 4 meter, afgedekt met een neutraal bovenzeil. Auto’s kunnen niet op de markt blijven staan. Ze dienen op beide ochtenden voor 10 uur weg te zijn. U kunt deze bijvoorbeeld parkeren op een daarvoor aangewezen terrein. Hierover verschijnt nadere informatie.
 • De kramen worden op beide dagen vanaf 07.00 uur door marktmeester van de organisatie toegewezen, in een sector op de Markt. De keramist zoekt daarna binnen die sector een kraam uit. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • De deelnemers verplichten zich tijdig aanwezig te zijn, zodat de stands op beide ochtenden om uiterlijk 10.00 uur zijn ingericht. Het is de deelnemer niet toegestaan de stand of de aangewezen plaats voortijdig te verlaten. Beide dagen gaat de markt door tot 17.00 uur. In de kraam moet op een door de organisatie aangeduide plaats een door de organisatie verstrekte speciale kaart met deelnemersnummer en naam bevestigd worden. Deze kaart blijft bevestigd aan de kraam gedurende twee dagen, zodat de deelnemer de tweede dag op dezelfde plek staat in de toegewezen sector.
 • In de stand mag de deelnemer uitsluitend eigen werkstukken die onder de noemer keramiek vallen uitstallen en te koop aanbieden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor, werk in de stand van de markt te verwijderen, wanneer dat niet overeenkomt met de kwaliteit, zoals die bij inschrijving is weergegeven op de foto’s.
 • De keramisten leveren donderdag tussen 8.00 en 10.00 uur een werkstuk in voor de overzichtsexpositie en wedstrijd. Dit werkstuk wordt tentoongesteld aan het publiek en tevens beoordeeld door een vakjury, die jaarlijks door de organisatie wordt samengesteld. Het oordeel van de vakjury is bindend. De winnaar van de eerste prijs wordt voor het volgende festival uitgenodigd zitting te nemen in de vakjury.
 • Het publiek kiest uit de overzichtsexpositie een 1e, 2e en 3e prijswinnaar namens  het publiek.
 • Deelname aan de Goudse Keramiekdagen en de daaraan verbonden activiteiten zijn geheel voor eigen risico. Het bestuur van de stichting Gouda Keramiekstad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (zoals stormschade, schade veroorzaakt door bezoekers en/of andere deelnemers), voortvloeiend uit deelname aan het evenement en de daarmee verbonden activiteiten.
 • Door inschrijving als deelnemer verklaart de deelnemer zich akkoord met deze deelnemersvoorwaarden.